Proiecte Mozaic

 

Totul a început cu descoperirea făcută de d-ul Prof. Laszlo Rákosy în comunele Borșa și Dăbâca (jud. Cluj) a unui miracol al naturii: fânețele din aceste zone reprezintă unicul sit, cunoscut la momentul actual în Europa, care adăposteşte  toate cele 5 specii de albăstrei ai furnicilor (Maculinea spp.), fluturi rari şi periclitaţi, de un mare interes conservativ. Habitatele adecvate pentru acești fluturi sunt fânețele gospodărite în mod extensiv, tradițional, care reprezintă un element valoros dar periclitat al peisajului cultural din zona Dealurilor Clujului și un important "hotspot" al diversității botanice la nivel mondial.


Aceste considerente sunt mai mult decât suficiente pentru a începe efectuarea de cercetări care privesc protecția fluturilor Maculinea și a habitatelor lor caracteristice - ceea ce am și făcut prin lansarea în 2009 a proiectului Mozaic I, finanțat de Fundația Federală Germană pentru Mediu (DBU). În ultimii trei ani am analizat contextul economic, social și ecologic al zonei și am realizat o serie de studii privind structura și dinamica populațiilor de Maculinea spp. și a plantelor lor gazdă. Un element important al proiectului a fost programul experimental pentru fânețe, desfășurat în 2011, prin care fermierii au fost recompensați financiar pentru cosit.

 

Colaborând cu Forumul European pentru Conservarea Naturii și Pastoralism (EFNCP) activitățile noastre au fost completate de cercetări în domeniul subvențiilor agricole, pajiștilor cu înaltă valoare naturală (HNV) și de studii privind modul de utilizare a terenurilor şi structura de proprietate. În 2011 a fost desemnat un nou Sit de Importanță Comunitară în cadrul rețelei ecologice Natura 2000, acesta incluzând și comunele Borșa și Dăbâca.

 

În iunie 2012 a început Proiectul Mozaic II. Scopul principal al acestui proiect este de a contribui la îmbunătățirea programului experimental de agro-mediu pentru fânețe mai ales prin introducerea de motocositoare în zonă pentru a sprijini intervențiile active în fânețe astfel încât să se mențină valorile naturale caracteristice. Colaborările cu fermierii vor fi intensificate, iar pentru speciile și habitatele țintă va fi propus/dezvoltat un plan de monitorizare. Astfel, dorim să contribuim în continuare la protecția fânețelor unice din zona Dealurilor Clujului.

 

logo_en_background

Date și cifre

DBU Proiect Mozaic I

Perioada Proiectului:       01.08.2009 - 31.07.2012
Deținătorul Proiectului:    Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Partener de cooperare:   Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Alți parteneri:                  Societatea Lepidopterologică Română, Ecouri Verzi Cluj-Napoca
Sponsorii proiectului:       DBU, EFNCP
Nr. proiect (DBU):            27559


DBU Proiect Mozaic II

Perioada Proiectului:        01.06.2012 - 31.12.2014
Deținătorul Proiectului:     Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Parteneri:                         Asociația Mozaic, Societatea Lepidopterologică Română
Sponsorii proiectului:        DBU
Nr. proiect (DBU):             30167 

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.