Mozaic projektek

 

Minden akkor kezdődött, amikor Rákosy László professzor felfedezte Kolozsborsa (Borșa) és Dobóka (Dăbâca) községek ötszörös csodáját: azok az, Európában egyedülálló területek, tartoznak ehhez a két községhez, ahol megtalálható a Nagy Kék (Maculinea spp.) fajta lepke mind az öt fajtája. Extenzíven művelt kaszálókról van szó, amelyek értékesek, mivel a növényzet szempontjából találkozási pontnak számítanak, de a kolozsvári dombvidék veszélyeztetett területein fekszenek.

A Maculinea lepkefaj élőhelyeinek kutatására és megvédésére rengeteg érvet fel tudunk sorakoztatni - 2009-ben ezt is tettük, amikor elindítottuk az első Mozaic projektet, a Német Szövetségi Alapítvány a Környezetért (DBU) támogatásával. Az elmúlt három év alatt tanulmányoztuk a térség és a lepkefaj ökológiai és társdalom-gazdasági háttereit. A projekt egyik fontos eleme volt a 2011-es kísérleti agrár-környezetvédelmi program, amely keretében azokat a gazdákat jutalmaztuk meg, amelyek lekaszálták területeiket.

A European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP) szervezettel való együttműködésünk során, munkánkat kiegészítettük a mezőgazdasági támogatások, tulajdonviszonyok, közbirtokossági tulajdonban lévő területek és a Magas Természeti Értékű gyepekről szóló kutatásokkal. 2011-ben egy új Natura 2000-es Közösségi Jelentőségű Területet (SCI) jelöltünk ki, amely magába foglalta Kolozsborsa (Borșa) és Bobóka (Dăbâca) községeket.

A második Mozaic projekt kezdete 2012 júniusa volt. A projekt két fő célja a kísérleti agrár-környezetvédelmi program továbbfejlesztése és a kis kaszálógépek bevezetése. A gazdákkal való egyeztetéseket szeretnénk intenzívebbé tenni, és egy monitorozási rendszert szeretnénk kialakítani, amely megfigyelné adott területen a fajok és élőhelyek alakulását. Így szeretnénk továbbra is hozzájárulni a kolozsvári dombvidék páratlan kaszálóinak védelméhez.

logo_en_background

Tények és számok

DBU Mozaic projekt I.

 

Futamidő: 2009.08.01. - 2012.07.31.

Projektvezető: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Együttműködő partner: Babeș-Bólyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Más partnerek: Romániai Lepkekutató Társaság, Ecouri Verzi Cluj

Támogatók: DBU, EFNCP

Projekt kód (DBU): 27559

 

DBU Mozaic projekt II.

 

Futamidő: 2012.06.01. - 2014.12.31.

Projektvezető: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Partnerek: Mozaic Egyesület, Romániai Lepkekutató Társaság

Támogatók: DBU, EFNCP

Projekt kód (DBU): 30167

Célok

A Mozaic projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a kolozsvári keleti dombvidéken elterülő Kolozsborsa (Borșa) és Dobóka (Dăbâca) községek kulturtájainak a megvédéséhez.

Célunk egy olyan bizonyíték-bázis létrehozása, a területhasználatot és a közösségek társadalom-gazdasági helyzetét vizsgáló, alapvető ökológiai kutatások és tanulmányok által, amely hasznos lesz a fejlesztési célok meghatározásakor és a művelést érintő javaslatok megfogalmazásakor.

A hagyományos, extenzív földművelés, amelyen a magas természeti értékű gyepek alapszanak, fokozatosan romlik és feledésbe merül. Válaszképpen, megvizsgáljuk a romániai vidékfejlesztési tervben leírt mezőgazdasági támogatásokat, különösen az agrár-környezetvédelmi kifizetéseket, hogy lássuk a helyzet miként javítható.

Munkánk gyakorlati haszna például az az agrár-környezetvédelmi séma, amelyet 2011-ben és 2012-ben kipróbáltunk kiválasztott kaszálókon. Továbbá, a helyiekkel közösen próbáljuk lefektetni az integrált környezetvédelem alapjait. 2012 óta, agrár-környezetvédelmi programunk mellett, elkezdtük bevezetni a kis kaszálógépeket. Ezek a gépek hatékony alternatívát jelentenek a kézi kaszálás mellett, és megkönnyítik a gazdák számára a kaszálás folyamatát. Ökológiai szempontból kis kaszálógépek sokkal kompatibilisebbek a növény- és élővilággal, mint a traktoros kaszálógépek.

 

 

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.