Publicaţii

 

Conservarea pajiştilor prin intermediul  instrumentelor Politicii Agrare Comune - Un studiu de caz din Transilvania (pdf in engleză, 54 pagini)

În 2010 şi 2011, am desfăşurat în arealul cuprins de proiectul MOZAIC studii interdisciplinare ce surprind aspectele socio-economice şi modul de folosinţă al terenurilor dar şi aspectul păşunilor  şi modul de implementare al instrumentelor Politicii Agrare Comune susţinută de Uniunea Europeană.

Pentru a expune situația socio-economică din cele două comune studiate în Dealurile Clujului, în prima parte a raportului arătăm care sunt rezultatele cercetării pe care am efectuat-o în zonă. Pentru o mai bună susținere a rezultatelor am inclus în cercetare un studiu socio-economic, bazat pe metode calitative, având ca scop înțelegerea modului de folosință al terenurilor în perspectivă istorică, din 1960 pană în prezent. Ne-am axat pe pășunile locale și inalta lor valoare naturala (HNV) precum și o expunere a modului în care fermierii se organizează pentru folosirea pășunilor comunale, încercând sa avem o viziune cât mai complexă asupra situației.

În a doua parte a raportului, facem o evaluare a diferitelor aspecte legate de instrumentele propuse în Politica Agrară Comună, precum și a modului de implementare și administrare. Acest lucru, credem noi, constituie o preocupare de nivel național.

În baza observațiilor și a rezultatelor cercetării, credem că suntem în masură de a face câteva recomandari pentru a îmbunătăți aceste instrumente, în scopul de a eficientiza și sprijini o mai bună protejare a zonelor de de înaltă valoare naturală și o susținere a agriculturii tradiționale.

 

 

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.