Obiectivele proiectului

 

Scopul principal al Proiectului Mozaic este acela de a contribui la conservarea peisajului natural și cultural existent în regiunea Dealurilor Clujului, respectiv în comunele Borșa și Dăbâca din județul Cluj.

 

Considerațiile eco-protective formulate de către membrii echipei de lucru a proiectului în ceea ce privește dezvoltarea măsurilor de conservare în zona de studiu sunt fundamentate de rezultatele cercetărilor ecologice și socio-economice întreprinse de aceștia în cele două comune.

 

De-a lungul timpului, utilizarea practicilor agricole tradiționale a contribuit la menținerea pajiștilor cu valoare conservativă ridicată, datorită impactului redus pe care acestea l-au avut asupra naturii. În prezent, existența pajiștilor cu înaltă valoare naturală este periclitată de abandonarea sau restrângerea practicilor agricole extensive. În acest sens, am analizat rolul subvențiilor agricole disponibile prin intermediulProgramului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) - în special al plăţilor de agro-mediu, pentru a vedea cum poate fi îmbunătățită situația descrisă.

 

Un element important al activităților practice desfășurate în 2011 și 2012 este programul experimental de agro-mediu pentru fâneţe. Un plus al programului din 2012 este introducerea de motocositoare. Aceste utilaje reprezintă o alternativă eficientă la coasa manuală, tradițională, înlesnind munca fermierilor și având un impact redus asupra florei și faunei, spre deosebire de tractoare. Prin colaborări ulterioare cu fermierii dorim să sprijinim conservarea integrată a naturii în zonă.

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.