Intâlnire cu fermierii din Luna de Jos

 
În vederea prezentarii programului nostru pilot în comuna Dăbâca, am realizat un seminar informativ pentru proprietarii şi utilizatorii terenurilor din zona de desfăşurare a proiectului, în satul Luna de Jos
25-02-2011

Întâlnirea a avut loc în Luna de Jos (comuna Dăbâca) şi s-a bucurat de participarea a cca. 40 de persoane, toate deţinătoare de teren în cele două fânaţuri cuprinse în program experimental (Fânaţul Domnesc şi Fânaţul Sătesc). Pe ordinea de zi a figurat: proiectul în ansamblu, fluturii Maculinea şi programul experimental, după care s-a continuat cu o discuţie animată.

S-au pus multe întrebări, una din cele mai importante fiind dacă recompensa în bani oferită pentru cositul conform cerinţelor proiectului şi subvenţiile acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) sunt mutual exclusive, ceea ce, după cum am explicat, nu este cazul.

De-alungul discuţiilor am aflat că cel puţin unul din fânaţuri (Fânaţul Domnesc) este foarte parcelat, cele mai multe parcele având suprafaţa sub 0.3 ha, fapt care nu le permite sătenilor să primească pentru ele subvenţii din PNDR. Din punct de vedere al conservării biodiversităţii în Fânaţul Domnesc, cositul este foarte important si de aceea trebuie gasită o soluţie astfel încât acest fânaţ să poată fi cosit. O posibilitate ar fi ca fermierii să se asocieze astfel încât contractele să fie încheiate pentru parcele mai mari.

Chiar dacă interesul este crescut, mulţi dintre cei vizaţi nu pot fizic să mai muncească în arealele respective, cu atât mai puţin dacă este vorba de muncă nemecanizată. Problema poate să fie rezolvată împreună cu Primaria care ar putea facilita organizarea de echipe de lucru care să preia cositul din zonele meţionate.

Nu s-au tras toate concluziile, încă mai avem de discutat cu Primaria, însă considerăm că întâlnirea a fost de bun augur şi dorinţa de cooperare este destul de mare. De asemenea, dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de biroul Primăriei pentru ajutorul dat în organizarea întâlnirii, în special viceprimarului Ioan Buia şi d-nei inginer agricol Lidia Ielcean.

Din echipa noastră au fost prezenţi: Marius Bărbos, Roxana Negoiţă, Inge Paulini, Răzvan Popa şi Natalia Timuş. Puteţi accesa pozele de la întâlnire direct de pe site-ul nostru.

Another thing that is replica rolex watches often complained about is that it is "very difficult", a bunch of fake rolex replica watch long numbers and proper nouns often make people think about the swiss replica watches whole jump, to be honest if you are the end consumer, then these things you really Do not understand, basically as long as fake rolex uk they know what role they actually wear.